Brug for alle unge

Illustration Brug for alle unge
Illustration Brug for alle unge

Brug for alle unge

UUSydfyn er et af i alt 10 uu-centre i Danmark, der med i "Brug for alle unge".

I en periode over to år får vi støtte til at udvikle tiltag for ikke-uddannelsesparate unge i de sydfynske kommuner. Vores fokus er rettet mod ikke-uddannelsesparate unge i 9. klasse.