Grundskoler

Illustration Grundskoler
Illustration Grundskoler

Grundskoler

Et godt samarbejde mellem grundskole og UUSydfyn er en forudsætning for, at intentionerne om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse opfyldes. UU Sydfyn indgår i en arbejdsgrupper med Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Arbejdsgruppen har produceret et inspirationshæfte til lærere og vejledere for vejledning, parathedsvurdering samt uddannelse og job.