Garantimodel

Garantimodel

Formål med Garantimodellen i Svendborg Kommune

Med ønsket om at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, og dermed får lige muligheder i livet, er der skabt et samarbejde omkring frafaldstruede unge. Dette er med henblik på at sikre at den unge fastholdes i uddannelse, således at den unge fortsætter på den ungdomsuddannelse, den unge var begyndt på, eller kommer igang med en ny.

Sagt på en anden måde garanteres unge frafaldstruede en styrket overdragelse/ indsats i forbindelse med med en ny ungdomsuddannelse, eller anden beskæftigelse.

Garantimodellen er en fælles indsats blandt ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Svendborg Kommune for at sikre et godt samarbejde omkring frafaldstruede elever.

Garantimodellen sikrer et intensivt og tæt samarbejde mellem de deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU-Sydfyn.