Ungdomsuddannelserne

Illustration Ungdomsuddannelserne
Illustration Ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne

UUSydfyn samarbejder tæt sammen med alle ungdomsuddannelser både lokalt og regionalt. Der afholdes bl.a. årlige orienteringsmøder mellem ungdomsuddannelserne og UUSydfyn, samt mange netværksmøder.
UUSydfyn indgår gerne i projekter med ungdomsuddannelserne, der hvor det måtte have relevans.