Samarbejde med jobcentre

Illustration Samarbejde med jobcentre
Illustration Samarbejde med jobcentre

Samarbejde med jobcentre

UUSydfyn deltager i visitationssamtaler med unge mellem 18-24 årige i Langeland og Ærø kommuner. Efter aftale med det lokale jobcenter kan UU-vejledere ligeledes deltage i visitationssamtaler med unge op til det 30. år

Desuden deltager UUSydfyn i rehabiliteringsmøder:

Svendborg
UU-vejleder Nicoline Misser 
Telefon nr: 30174704

Ærø og Langeland
UU-vejleder Peder Binderup Larsen 
Telefon nr: 30174521