På sporet igen for unge mellem 18 og 30 år

På sporet igen for unge mellem 18 og 30 år

På sporet igen er et projekt i regi af den boligsociale helhedsplan, der er en 4-årig plan for syv udvalgte boligområder i Svendborg. Den boligsociale helhedsplan beskriver en række projekter, som tilsammen udgør en udviklingsplan for boligområderne i perioden 2018-2021. 
Formålet med den boligsociale helhedsplan er:
- At styrke trygheden, trivslen og det gode naboskab i boligområderne. 
- At støtte børn, unge og familier. Der er især fokus på at bryde den negative sociale arv i boligområderne ved at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde. 

"På sporet igen" skal understøtte at flere unge voksne gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i gang med forberende uddannelsesforløb. Gennem sin håndholdte og tværgående indsats er aktiviteten direkte med til at motivere og fastholde unge i uddannelse med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed bliver de også løftet ud af den passive offentlige forsørgelse. 

UU vejleder Galina Kiel er tilknyttet projektet, hvor hun i tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplans medarbejdere, samt hele det kommunale/lokale/regionale netværk søger at hjælpe unge videre til uddannelse eller job. 

UU vejleder Galina Kiel 21355607

For yderligere pålysninger om projektet kontakt leder af UU Sydfyn Anne Marie Nyborg 21598467