9. klasse

Illustration 9. klasse
Illustration 9. klasse

9. klasse

Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse vil dit barn igen møde sin UU-vejleder, som fortsat vil introducere dit barn til uddannelsessystemet og en række nye værktøjer på UddannelsesGuiden med et skærpet fokus på uddannelsesvalget. Link til ug.dk 

I løbet af efteråret vil dit barn og klassekammeraterne igen få vurderet deres uddannelsesparathed. Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, er der mulighed for en individuel samtale med skolens UU-vejleder. Det er skolen, der er ansvarlige for parathedsvurderingen.

Forældre til ung i 9. eller 10. klasse

UU-vejlederen kommer desuden ud i løbet af januar og introducerer dit barn for ansøgningen til 10. klasse og ungdomsuddannelse i optagelse.dk.

Hvis dit barns skole har planlagt praktik i løbet af 9. klasse, skal der udfyldes en praktikseddel, som skal afleveres til skolens UU-vejleder. (Link til praktik)

 

Se relevante links nedenfor