18 - 24 årige

Illustration Ungevejledning 18-24 år
Illustration Ungevejledning 18-24 år

18 - 24 årige

Den unge kan indtil det fyldte 25. år kontakte en UU-vejleder, som kan vejlede om valg af ungdomsuddannelse.

Har man afsluttet en ungdomsuddannelse, kan man benytte Studievalg Fyn eller eVejledning.