Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU

STU står for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en individuelt tilrettelagt tre årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ordinære uddannelser selv med specialpædagogiske støtte. Her tages der hensyn til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Den unge skal påbegynde uddannelsen inden den unge fylder 25 år og uddannelsen skal være afsluttet inden 5 år. 
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse, mens skal give den unge kompetencer til et så aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt. 
Det e UU Sydfyn, der skal vurdere, om dit barn/den unge er i målgruppen i STU. UU skriver en indstilling til STU visitationsudvalget som herefter træffer beslutninger om, hvorvidt den unge er i målgruppen til STU. 

Der kan tilgåes flere oplysninger på kommunens hjemmeside ved at klikke nedenfor.