Uddannelsesparathed

Illustration Uddannelssesparathed
Illustration Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathed

Vurdering af uddannelsesparathed

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

Vurdering af elevernes uddannelsesparathed (UPV) i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller 10. klasse.

Skolen foretager og indberetter vurderingen.

Tryk på hyperlinket nedenfor for mere information 

Uddannelsesparathedsvurdering