8. klasse

Illustration 8. klasse
Illustration 8. klasse

8. klasse

Vejledning i 8. klasse

I 8. klasse vil dit barn igen møde UU-vejlederen. UU-vejlederen vil i den kollektive vejledning orientere klassen om uddannelsessystemet og introducere UddannelsesGuiden.

I løbet af efteråret starter processen med uddannelsesparathedsvurdering og dit barn vil for første gang blive vurderet. Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, er der mulighed for en individuel samtale med skolen UU-vejleder. Det er skolen, der er ansvarlig for parathedsvurdering. Uddannelsesparathedsvurdering forældre til ung i 8. klasse 

Besøg på ungdomsuddannelser
I 8. klasse skal dit barn på et 5-dags introduktionskursus på ungdomsuddannelser, hvor dit barn får kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser efter 9. eller 10. klasse. 
 

Se relevante links nedenfor