Statens Erstatningsordning

Illustration Statens Erstatningsordning
Illustration Statens Erstatningsordning

Statens Erstatningsordning

Hvis man kommer til skade eller selv forvolder skade, når man er i erhvervspraktik, så er han/hun dækket af Statens Erstatningsordning, såfremt der er udfyldt og underskrevet en praktikseddel, og denne er afleveret til skolens UU-vejleder.