Dokumentation og statistik

Illustration Dokumentation og statistik
Illustration Dokumentation og statistik

Dokumentation og statistik

Her kan du finde tal og statistik om de unges aktiviteter i UU Sydfyns område.

 

Halvårsstatistik
UU Sydfyn udarbejder halvårsstatistik, hvor af det fremgår, hvilke aktiviteter unge i alderen 15-24 år incl. i de tre sydfynske kommuner er i gang med.

Tallene er opgjort enkeltvis for de 3 kommuner og i aldersgrupperne 15-17 år og 18-24 år.
 

FTU - statistik 
Her kan man se, hvilke ungdomsuddannelser/aktiviteter eleverne i 9. og 10. klasse har valgt pr. senest 15. marts i optagelse.dk i perioden 2017 - 2021.

 

Afgangsskolestatistik
Denne type statistik viser, hvad en årgang elever med aktuel adresse i den pågældende kommune, er i gang med 3 måneder efter afsluttet 9. eller 10. klassetrin.