Mission, vision, værdier

Illustration Mission, vision og værdier
Illustration Mission, vision og værdier

Mission, vision, værdier

Mission

UU-Sydfyn vejleder og udfordrer alle unge med henblik på et optimalt valg af uddannelse og erhverv.

 

Vision

Med udgangspunkt i en stærkt vejledningsfaglig og udviklingsorienteret tradition, vil UU-Sydfyn fremadrettet udvikle samarbejdet og relationerne med de unge, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og de kommunale samarbejdspartnere. På den måde forbliver UU-Sydfyn en central medspiller i forhold til at unge kan realisere deres kompetencer og drømme ift. uddannelse og erhverv- sammen kan vi mere.

 

Værdier

Engagement og autencitet

  • vi arbejder engageret, autentisk og effektiv

 

Samarbejde og relationer

  • Vores arbejde bygger på samarbejde og relationer med unge, forældre og samarbejdspartnere.

 

Tillid og respekt

  • Tillid og respekt er omdrejningspunktet i vores møde med verden.

 

Faglighed og udvikling

  • Vi er professionelle
  • Vi tilegner os og deler viden
  • Vi er udviklingsorienterede i bestræbelserne på ikke at give fortidens svar på fremtidens udfordringer.