Statens Erstatningsordning

Statens Erstatningsordning

Elever, der kommer til skade, når de deltager i praktisk erhvervsorientering eller i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til at søge erstatning via institutionen.

Er skaden sket i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, vil eleven være direkte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring.

Læs mere om Statens Erstatningsordning på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

 

Bemærk:
Hvis Statens Selvforsikring skal dække en tingsskade, kræves der dokumentation fra praktikvirksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter har fået afvisning samt en begrundelse for afvisningen.
Hvis en tingsforsikring er tegnet med en selvrisiko, kan selvrisikoen dækkes, såfremt der er dokumentation for selvrisikoens størrelse

For at den unge er omfattet af Statens Erstatningsordning, er det en forudsætning, at den praktik som den unge skal i gang med er iværksat af kommunen, som en del af KUI-indsatsen, og at der foreligger en praktikaftale.