18-24 år

Illustration Ungevejledning 18-24 år
Illustration Ungevejledning 18-24 år

18-24 år

Indtil du bliver 25 år eller har gennemført en ungdomsuddannlese,  har du en UU-vejleder, som kan vejlede dig om valg af ungdomsuddannelse.

Kontakt din UU-vejleder hvis du har brug for hjælp.

Har du afsluttet en ungdomsuddannelse skal du kontakte Studievalg Fyn eller eVejledning. 

Se relevante links nedenfor