Fremtidsparat

26. september 2016 - Anne Mette Hansen

Fremtidsparat

Facts om ungdomsuddannelser på Fyn

Igen i år har UU Sydfyn i samarbejde med UU-Lillebælt og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn fået udgivet hæftet ”Fremtidsparat”. Hæftet indeholder oversigter over samtlige ungdomsuddannelser på hele Fyn, gennemgang af uddannelsernes opbygning, adresser m.v. Desuden er der beskrivelser af, hvad Ungdommens Uddannelses-vejledning kan tilbyde.